Kontakter
 
 

V.g ersätt (a) med @ pga spam.

Bokning av lokaler
Anna-Stina Andersson 0935-240 05

Webansvarig
Lars Lindgren 073-180 32 62, lars (a) mesosten.se


Styrelsen 

Ordförande Erland Jonsson 070-326 71 69
Kassör Albin Åström 073-837 58 27
Sekreterare Anna Gradin 070-60 60 129
Ledamöter Cyrene Degerlund  
  Eva Olsson  
  Ulla Olsson  
Per Jonas Nilsson